"האירוע הסתיים - אין נפגעים בצד הישראלי"
איפה הכסף