"מבחינה אסטרטגית התגובות היו מדודות ונכונות"
ינון מגל ובן כספית