"זו סדרה שהיא תת רמה של עשיית טלוויזיה"
ינון מגל ובן כספית