"המאבק להגנת נתניהו כסימבול, הוא מאבק להגנת הדמוקרטיה"
אראל סג"ל