"הגורם מספר אחד למחלות, הוא חוסר מיצוי עצמי"
אלון גל