"אנשים שאינם יותר ממנדט אחד מטרללים את כולנו"
שיחות לילה