"מרשתי פעלה בצורה מאוד אנושית"
ניסים משעל וגיא פלג