"גמזו לא עצמאי כמו שהוא היה רוצה להיות"
פרופ' יורם לס