"התקציב הציבורי הוא בסדר העדיפות האחרון"
פרופ' יורם לס