"הציבור יבוא חשבון עם מי שיוביל לבחירות"
ניסים משעל