"לא יכול להיות שלא אגיד את דברי בגלל מבטא"
סיון כהן