"ההודעה של משרד הבריאות היא הזויה ומנותקת מהמציאות"
איפה הכסף