19 פצועים הגיעו לבתי החולים מהכלים החשמליים
איפה הכסף