בעלי האולמות דורשים: "אנחנו רוצים לחזור לעבוד"
איפה הכסף