הרון הרון, הפרויקטור לענייני בלוני תבערה
דידי לוקאלי