"אין איסור כניסת ישראלים לאוקראינה ולאומן"
איפה הכסף