"יש מגפה שלא הייתה כמותה בהיסטוריה - וירוס הרשתות החברתיות"
פרופ' יורם לס