"למה אתם מגלגלים עיניים? אתם חינכתם את הדור הזה"
זהבי עצבני