"דרושה לנו שפה רוחנית חדשה כדי לדבר על הנושא"
תחשבו טוב