כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על פיוס
תחשבו טוב