"בדיוק כמו שחיפוש בבית אסור ללא צו שופט"
אראל סג"ל