לקראת שנת הלימודים: שומרים על הילדים
גלעד שלמור ודורון הרמן