"אני שואף להיות שר אוצר כדי לבטל את תאגידי המים"
סיון כהן