ג'ודי שלום ניר מוזס במונולוג חריף במיוחד
ג'ודי שלום ניר מוזס