"אין באמת בחירה חופשית לעסוק בזנות"
ינון מגל ובן כספית