"אנו גורמים נזק אדיר ליחסים עם אוקראינה"
איפה הכסף