"לימודים בערים אדומות? חמור ונובע משיקולים פוליטיים"
בן כספית ואריה אלדד