התנהגות בעייתית של הנהלת מערכת בתי המשפט?
אראל סג"ל