"האצבע קלה על המקלדת להוציא שם רע לציבור שלם"
גיא פלג