"למחיר למשתכן יש השפעה מיידית על המחירים באיזור"
אלון גל