"תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה, היא הציונות"
תחשבו טוב