"העובדים שבאים לעבוד בבניין לא משתמשים בציוד שנותנים להם"
זהבי עצבני