הגיע הזמן להגיד ליאיר נתניהו די
בן כספית ואריה אלדד