"בפרקליטות יושבים גם בני אדם, והם עושים טעויות"
גיא פלג