גם מרסל מוסרי נלחמת על האסי: "אלוהים ברא את הנחל הזה בשביל כולנו"
מרסל מוסרי