"בתיה"ח בצפון מתחילים לשדר מצוקה אמיתית"
איפה הכסף