"ביבי ברח, ואותנו הוא רוצה לסגור בבית?"
זהבי עצבני