"חל"ת זו חופשה ללא תשלום אך אין לה קשר לחופשה"
איפה הכסף