"הסכסוך הישראלי-ערבי הסתיים, נקודה"
ינון מגל ובן כספית