הרצח בדומא - הצתה מכוונת או חיסול חשבונות?
אראל סג"ל