"המניפולציות הבלתי פוסקות של בן-ארי מעלות חשד"
אראל סג"ל