"בעתיד נראה את ביל גייטס ואת בזוס רצים לנשיאות"
ספורט