מאזין: "התחנה המרכזית תמיד הייתה ביב השופכין של ת"א"
גיא פלג