"ברקוביץ' פסול לתפקיד ממלכתי כל עוד לא יתנצל"
ינון מגל ובן כספית