"כל רעש הכי קטן מחזיר אותו למנהרות התופת בעזה"
ינון מגל ובן כספית