"התיק נסגר, הבעיה היא שאין עילה לסגירה וזה די חריג"
אראל סג"ל