"לחילוני מותר להגיד 'המדינה חרא' ולחרדי אסור?"
זהבי עצבני