"האנרכיסטיים ברחובות רוצים אלימות"
ינון מגל ובן כספית