נפטר מקורונה, יום לפני הברית של נכדיו
ינון מגל ובן כספית