"אין ביכולתי לעקוב אחרי אמירותיהם של ח"כי הליכוד"
ינון מגל ובן כספית